Sifat Limit Fungsi

Sifat Limit Fungsi

Sifat Limit Fungsi
Sifat Limit Fungsi

Untuk K kostanta

a bilangan nyata, f dan g fungsi yang mempunyai limit di a, berlaku teorema berikut.
a. lim k =   k
x →a

b. lim f (X) = f (a)
x →a

c. lim k  . f(x) = K lim f (x)
x→a    x→a

d.  lim (f(x) ± g (x) )  = lim f (x)  ±  lim g (x)
x→a                          x→a        x→a

e. lim (f(x)  .g(x)) = lim f (x) . lim g(x)

f(x)          lim f(x)
f.     lim     ——  =    x→a       , untuk lim g(x) ≠ 0
x→a      g(x)       limg(x)

g. lim (f(x))n  = ( lim f (x))n
x→a               x→a

h. lim √f(x)  =  √lim f(x) ,  untuk  lim f(x) > 0
x→a               x→a                 x→a

Turunan Fungsi

F’ (c) =  lim    F(c+h) – f(c)
h→0          h

atau

f’ (c) = lim     f(x)  –   f (c 
x→a       x  –   c

Sejarah umum

rumus turunan fungsi f (x) untuk sembarang nilai variable x anggota domain fungsi f dapat ditentukan dengan rumus berikut .

F’ (x) = lim   f (x  + h ) – f (x )
h→a           h

untuk menetukan turunan fungsi Aljabar, Anda dapat menggunakan rumus berikut.

f(x)   = axn
f’(x)  = anxn-1

(Sumber: https://dosen.co.id/)